TURBO SPALANIE

Zajęcia o wysokiej intensywności. Wykonujemy ćwiczenia interwałowe angażujące całe ciało.