Cennik

Siłownia

Jednorazowy wstęp
20zł/wejście
Karnet ulgowy
100zł/miesiąc
Karnet normalny
110zł/miesiąc
Karnet ulgowy
280zł/3msc
Karnet normalny
300zł/3msc

Tytuł

Jednorazowy
50zł/trening

Tytuł

STANDARD
$199/wejście
4 wejścia
60zł/miesiąc
8 wejść
120zł/miesiąc

Kurs tańca

STANDARD
$199/miesiąc

Aerobik

Wejściówka
20zł/wejście
jednorazowo
Karnet
55zł/miesiąc
1x w tygodniu
Karnet
120zł/miesiąc
2x w tygodniu

Tytuł

STANDARD
$199/miesiąc
jednorazowo
STANDARD
$199/miesiąc